Katastrální úřad Praha

Nahlížení do katastru nemovitostí

Aktuality a užitečné informace


01.01.2014

V souladu s ust. § 18 odst. 1) lze povolit vklad práva teprve po uplynutí lhůty 20 dnů ode dne odeslání informace podle § 16 odst. 1 , za předpokladu, že jsou splněny podmínky pro povolení vkladu stanovené v § 17 téhož zákona. Tuto zákonnou lhůtu nelze zkrátit ani se této lhůty vzdát.
 


 19.03.2013

Ke dni 31. března 2013 se ruší katastrální pracoviště Havířov, Kaplice, Nepomuk a Sušice. Územní obvod, ve kterém působnost Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj dosud vykonávalo Katastrální pracoviště Havířov, je od 1. dubna 2013 sloučen do územního obvodu, ve kterém vykonává působnost Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj Katastrální pracoviště Ostrava. Územní obvod, ve kterém působnost Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj dosud vykonávalo Katastrální pracoviště Kaplice, je od 1. dubna 2013 sloučen do územního obvodu, ve kterém vykonává působnost Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj Katastrální pracoviště Český Krumlov. Územní obvod, ve kterém působnost Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj dosud vykonávalo Katastrální pracoviště Nepomuk, je od 1. dubna 2013 sloučen do územního obvodu, ve kterém vykonává působnost Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj Katastrální pracoviště Plzeň - jih. Územní obvod, ve kterém působnost Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj dosud vykonávalo Katastrální pracoviště Sušice, je od 1. dubna 2013 sloučen do územního obvodu, ve kterém vykonává působnost Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj Katastrální pracoviště Klatovy. 

 


30.01.2013
Ke dni 31. ledna 2013 se ruší Katastrální pracoviště Jilemnice. Územní obvod, ve kterém působnost Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj dosud vykonávalo Katastrální pracoviště Jilemnice, je od 1. února 2013 sloučen do územního obvodu, ve kterém vykonává působnost Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj Katastrální pracoviště Semily. 

 


24.4.2012

Mezinárodní stavební veletrh v Brně se koná od 26.4.2012 na Výstavišti. Katastr.net zve odborníky v oboru inženýrské a stavební geodézie, investory a projektanty, přípraváře staveb a další specialisty na geodetickou konferenci Aktuální problémy inženýrské geodezie 2012.

Akce je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.


29.1.2012
Sdělujeme, že v neděli 15. ledna 2012 zemřel Ing. Milan Klimeš. Během své odborné aktivity se podílel na mapování velkých měřítek, topografickém mapování, pracích v nivelační síti, revizi trigonometrických bodů, kartografickém zpracování orientačního plánu města Brna atd. Pošel všemi funkcemi od vedoucího měřické čety, měřického oddílu, provozu inženýrské geodézie, útvaru technického rozvoje po funkci technicko-obchodního náměstka ředitele. Ing. Milan Klimeš byl příznivcem časopisu Zeměměřič, kam také rád přispíval.

 


2.1.2012
Nový rok je tady a my tímto přejeme čtenářům mnoho štěstí a zdraví v roce 2012. Naším dále uvedeným partnerům přejeme, aby tento rok byl úspěšný po obchodní stránce k čemuž bychom rádi přispěli i my. Statické posudky | Dodávky Praha - pronájem užitkových vozů v Praze | Úklidová firma - úklidové služby v Ostravě | Elektrorevize - revizní služby v oblasti elektro | Malířské práce | Doučování | Výroba nábytku| Dodávky k pronájmu a obytná auta
 


1.1.2012
Literatura
Druhé vydání knihy 250 století zeměměřičství s názvem Data z dějin zeměměřičství - 25 tisíc let oboru bude podle našich informací brzy v tisku začátkem února by měla být v distribuci. O vydání knihy bude odborná veřejnost informována na webu a v časopise Zeměměřič.

 


14.10.2011

Oznámení ČUZK ohledně konání zkoušek zeměměřičských činností
Český úřad zeměměřický a katastrální oznamuje, že zkoušky odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů, se budou konat dne 26. října 2011 v 6. patře budovy zeměměřických a katastrálních úřadů, Praha 8, Pod sídlištěm 9.

Písemnou žádost o udělení úředního oprávnění, doplněnou náležitostmi podle § 15 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů, je nutné podat územně příslušnému zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu. (více ...)

 


4.10.2011
Datové schránky trhají rekordy a šetří miliony
Odesílání datových zpráv je pro uživatele bezplatné. Pouze náklady za odeslání datových zpráv orgánů veřejné moci hradí stát ze státního rozpočtu. Zatímco cena za úřední korespondenci je v průměru 26 Kč za doporučený dopis, datový zpráva vyjde v současnosti na 13.30 Kč bez DPH a její cena bude s narůstajícím množstvím odeslaných zpráv dále klesat.

V minulém týdnu uživatelé odeslali rekordní množství 727 922 datových zpráv. Od 12. do 18. září tak ušetřili téměř 10 milionů Kč. Během pouhých sedmi dnů 37. týdne roku 2011 nejenže uživatelé odeslali nejvíce datových zpráv za více jak dva roky ostrého provozu, Informační systém datových schránek díky tomu navíc dosud přinesl největší týdenní úsporu, a to 10 milionů korun. Celkem pak uživatelé od startu systému odeslali 55 milionů datových zpráv a oproti běžné listinné komunikaci ušetřili přes 500 milionů korun.

 


12.9.2011
Konference k 20. výročí založení pozemkových úřadů
Odborná konference pozemkové úpravy k 20. výročí založení pozemkových úřadů se uskuteční 13. – 14. 9. 2011 v areálu ČZU v Praze. Konference je určena pro státní správu a místní samosprávu, vlastníky zemědělské půdy, hospodařící zemědělce a podnikatelské subjekty v zemědělství, studenty i zaměstnance univerzit, vysokých i středních škol se zaměřením na zeměměřičství, zemědělství, lesnictví, pozemkové úpravy, krajinné plánování a životní prostředí,pozemkové úřady, zpracovatele pozemkových úprav, výzkumné instituce, nevládní organizace a další zájemce.

Cílem konference je slavnostní připomenutí 20. výročí vzniku pozemkových úřadů zapojení širší veřejnosti do tématu pozemkových úprav seznámení účastníků konference s vývojem i s aktuálními poznatky při řešení problematiky restitucí a pozemkových úprav.

 


1.9.2011
Měsíčník Zememěřič
je určen pro pracovníky geodetických, kartografických a fotogrammetrických firem. Pro svou činnost ho výužívají zaměstnanci Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (katastrální úřady, zeměměřické a katastrální inspektoráty a Zeměměřický úřad) dále pracovníci na okresních pozemkových úřadech, některých ministerstvech, městských a obecních úřadech, ve stavebních a projekčních firmách, realitních a advokátních kancelářích, na středních a vysokých odborných školách apod.


10.8.2011
Nahlášení změny osobních údajů na katastru

Změnu je nutno ohlásit katastrálnímu pracovišti, v jehož územní působnosti leží vaše nemovitost. Změnu můžete nahlásit osobně, nebo písemně dopisem s vaším podpisem, který nemusí být ověřený. Změny příjmení a trvalého pobytu není třeba dokládat žádným úředním dokladem, ani kopií občanského průkazu. Katastr si je sám ověří v evidenci obyvatel. Pokud byste změny nahlásili e-mailem, musí mít zaručený elektronický podpis. Změny údajů o právnických osobách - jejího nového sídla, či právní formy - musí být doloženy výpisem z obchodního rejstříku. Pro hlášení změny údajů katastru lze využít i formuláře, které najdete zde.


21.6.2011
Nová verze aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí online
V grafické části aplikace nahlížení do katastru nemovitostí online konkrétně v záložce "Vrstvy" je nově umístěná volba zapnutí barevného zvýraznění hranic parcel (v územích s katastrální mapou v digitální formě). Prostřednictvím tohoto zvýraznění můžete získat informaci o spolehlivosti údajů, které o konkrétní hranici eviduje katastrální úřad. Podrobné informace hledejte zde.


1.6.2011
Nahlížení do katastru v chytrých telefonech a tabletech
Užitečnou aplikaci určitě ocení všichni majitelé chytrých mobilů, kteří často hledají v katastrálních mapách. Jedná se o mapovou prohlížečku aKatastr pro android a iKatastr pro Iphone. Aplikace je pochopitelně funkční i na tabletech s danými operačními systémy.


11.5.2011
Zvýšení poplatku za zápis do katastru
Ze současných 500 na 1000 KČ se na základě požadavků vlády zvýší poplatek za zápis do katastru nemovitostí. Vládní návrh už podpořili i poslanci a měl by přinést do státní pokladny navíc přes 300 miliónů ročně. Současný poplatek za vklad do katastru nemovitostí platí od roku 1994 a jeho zvýšení odpovídá nárůstu inflace za posledních 16 let.