Katastrální úřad Praha

Nahlížení do katastru nemovitostí - katastrální mapy ONLINE

hledej mapy
mapy

 

Jak hledat mapu v nahlížení do katastru nemovitostí ONLINE?

Zobrazení požadované mapy v aplikaci nahlížení do katastru online

 • Klikněte na některý z odkazů (obrázků) výše. Otevře se vám stránka "nahlížení do KN ČÚZK".
 • Klikněte na odkaz "Mapa" v horní liště a dostanete se na stránku "Zobrazení mapy".
 • Rozklikněte odkaz "zobrazit přehledovou mapu ČR" a otevře se Vám mapa celé ČR.
 • Nyní se vraťte zpět do předchozího okna "nahlížení do KN ČÚZK" a zadejte do textového pole název nebo kód katastrálního území, ve kterém chcete hledat (př. Krásné Pole ).
 • Po kliknutí na tlačítko "Vyhledat" resp. "Enter" se vám v roletce automaticky zobrazí Katastrální uzemí: Krásné Pole (okres Ostrava-město);673722.
 • Klikněte na tlačítko "vybrat" a v okně s mapou celé ČR se automaticky zobrazí požadovaná mapa Krásného Pole (okres Ostrava-město)

Ovládání mapy v aplikaci nahlížení do katastru online

 • Lupa se znakem plus (+) a lupa se znakem minus (-) slouží k přiblížení a oddálení. Najdříve klikněte levým tlačítkem myši na tlačítko a pak klikněte kurzorem myši na místo na mapě, které chcete přiblížit nebo oddálit. Funkci rychlého přiblížení aktivujete kliknutím levého tlačítka myši a táhnutím myší nad žádanou oblastí. Tím vytvoříte obdélník, který po uvolnění tlačítka, se zobrazí v okně.
 • Ručička je určena pro jemný posun na mapě požadovaným směrem (stiskněte nad mapou levé tlačítko myši, tlačítko držte a posunujte kurzor požadovaným směrem, mapa se začne posunovat ).
 • Na mapě lze měřit vzdálenosti, plochu či měnit měřítko dle potřeby.

Přes mapu můžete snadno dohledat další informace jako je např. vlastník nemovitosti, výměra, číslo LV (listu vlastnictví), způsob ochrany nemovitosti, seznam BPEJ (bonitované půdně ekologické jednotky) a další údaje.
Například informace o vlastníkovi získáte tak, že jakmile máte zobrazenu parcelu, jejíž vlastníka chcete dohledat, klikněte myší na tlačítko (i) s modrou informační značkou a červeným křížkem a poté klikněte do prostoru parcely. V původním okně Katastru nemovitostí (první okno) se informace automaticky zobrazí. V jednom okně máte zobrazenou mapu a v druhém okně hledaného vlastníka nemovitosti.

  Pozn.
  V případě nejasností můžete použít nápovědu k používání mapových služeb zde.
  Aplikace v současnosti podporuje prohlížeče Explorer 8+, Mozilla Firefox 3+, Opera 10+, Google Chrome 6+

   

  Kompletní nahlížení do katastru nemovitostí online - parcely, stavby, jednotky , řízení, mapy