Katastrální úřad Praha

Postup při prodeji nemovitosti 

Prodej nemovitosti je spojen s řadou úkonů, které Vás čekají a je potřeba je bezchybně
provést. Následující kroky Vám budou nápomocny pakliže stojíte před prodejem
nemovitosti jako jsou rodinný dům, byt nebo pozemek.

 1. Připravte si  list vlastnictví, snímek z katastrální mapy, nabývací titul (listina, která
      ukazuje, jak vlastník nemovitost získal - kupní smlouva, dědický výměr apod.)
 2. Určete reálnou cenu - můžete si udělat vlastní průzkum na realitním trhu a určit cenu 
      podle obdobných typů nemovitostí. Inzerce bývá často nadhodnocena o cca 20%.
      Můžete také využít služby www.odhadonline.cz, která Vám zajistí odborný orientační 
      odhad nemovitosti zdarma
 3. Připravte si kupní smlouvu. Musí obsahovat podmínky , které se týkají platby včetně 
      převodu peněz. Pokud nejste znalý věci, doporučujeme se poradit s právníkem.
 4. Následuje podpis smlouvy, který Vás i kupujícího zavazuje k plnění podmínek této
      smlouvy
 5. Sepište a podejte návrh na vklad do katastru nemovitostí. Příslušný katastrální úřad
      zašle
      oběma stranám kupní smlouvy s vyznačením nabytí právní moci 
 6. Zaplaťte daň z převodu nemovitosti a daň z příjmu.


Daň z převodu nemovitosti
je stanovena na 3% z prodejní ceny nebo ze znaleckého
posudku. Za základ přitom platí ta vyšší hodnota. Daň se platí do 3 měsíců od nabytí právní
moci vkladu do katastru nemovitostí.
Daň z příjmu z prodeje nemovitostí se neplatí pokud vlastníte danou nemovitost déle než
5 let nebo v ní aspoň 2 roky bydlíte. Jinak se bere za základ cena v kupní smlouvě snížená
o 15%.